077-50-51-594

אלימות במשפחה – צורות שונות לה

"אלימות אינה רק הנחתה של מכה. זעקת אימים המכוונת לעבר אדם הגורמת לבריחתו בבהלה, או לנסיגתו וקפיצתו מבעד החלון – אף היא בגדר אלימות… יכול שתתבטא בהשמעת קולות או דברים שתוצאתם פגיעה רעה בקורבנו של המעשה… האלימות כשלעצמה, צורות שונות לה והמגע הפיזי הוא רק אחת מהן…" הש' מאיר שמגר ז"ל, דנ"א 4811/93 סלע נ' שלו (1993). אלימות במשפחה – […]

פרדוקס הגירושין!

אתמול בהפסקה של דיון הוכחות בבית הדין הרבני באשדוד, נכנסתי לשרותי הנשים. על גב הדלת כתבה לה אישה באופטימיות גדולה, יש לאמר: ״גירושין זה אוקסימורוןלחתוך לחצי כדי להיות שלמים שוב. גירושין זה עצובכי "היה היה" לא מסתיים ב"הם חיו באושר ועושר". גירושין זה צעד גדול לאדם וקטן לאנושות. גירושין זה צחוק הגורל. גירושין זה להביןשלבד אמיתי יותר טוב מביחד מזויף. גירושין זה […]

Feedback
בודק...